A TOTS ELS PREVERES, DIAQUES I MEMBRES DE VIDA CONSAGRADA.
 
Benvolguts germans i germanes:
 
En aquest temps tan convuls per la situació sanitària i per la sensació personal de manca d’una resposta adequada a les exigències del ministeri sacerdotal i al compromís de la vida consagrada, no podia faltar la paraula del bisbe, que, com feien els Apòstols en els primers moments de l’Església, encoratgi l’entusiasme evangelitzador, enforteixi l’esperança i consolidi la comunitat cristiana en tots els aspectes tal com el mateix Senyor ens ho demanava.
 
En el primer escrit del curs present, adreçat a tots els cristians (en el FULL i en la premsa local) demanava enfortir l’esperança en uns moments en què la pandèmia del COVID-19 encara feia estralls entre nosaltres i ens podia dur a la temptació del desànim. A tots vosaltres, experts en saviesa cristiana, us demano que mai no us oblideu de la vostra missió d’atansar Crist a totes les famílies perquè encarin de la millor manera possible aquesta situació tan singular. Que tots vosaltres visqueu amb intensitat l’esperança cristiana i la sapigueu encomanar a les persones del vostre entorn.
 
Aquesta petició general i fonamental es podria resumir en aquests punts que concreten els meus desigs i les meves orientacions.
 
1. Es fonamental l’atenció al Poble de Déu en totes les activitats que enforteixin la vida personal i comunitària: les celebracions, el servei als més necessitats, l’acompanyament i l’escolta tenint com a vehicle la formació en la Paraula de Déu. Mai no insistirem prou en el lliurament de cadascú al ministeri que ens ha estat confiat. Esmentar això pot semblar reiteratiu i el desig d’actuar en allò que és essencial “com sempre ha fet l’Església” ens pot embolcallar en la rutina i en la indiferència. Malgrat els possibles riscos, cal que ho escoltem un cop més i que ens ho diguem altra vegada els uns als altres per evitar els individualismes i caminar per la senda de l’eclesialitat.
 
2.- Es imprescindible la unitat i la fraternitat en el presbiteri i en la Vida Consagrada. Comptem amb la gràcia del Senyor que ens mou al compromís de l’ajuda mútua, de la col·laboració i de la formació. Examineu la vostra responsabilitat en aquest camp d’actuació. No som simples funcionaris que desenvolupen una acció aparent i freda, som servidors que busquem créixer perquè els altres creixin també en les virtuts cristianes. Tingueu cura de la vostra espiritualitat, preocupeu-vos de l’àmbit espiritual dels vostres germans. Assistiu als recessos mensuals, programeu exercicis espirituals anuals.
 
3.- És important la presència de tots vosaltres en las jornades de formació presbiteral que tindran lloc a la Casa de l’Església els dies 27 i 28 d’aquest mes. Reflexionarem sobre la sinodalitat, participant en la iniciativa del Papa amb motiu del Sínode dels Bisbes de l’any 2023. Hi haurà també un altre tema essencial: la catequesi i la seva necessària col·laboració de tots els membres de la comunitat actuant els seus responsables com a autèntics animadors.
 
La reflexió sobre el primer tema permetrà que tots els catòlics, sobretot els qui tenen alguna responsabilitat pastoral, actuïn sempre en clau sinodal. No es tracta només d’aprendre el contingut de la sinodalitat sinó que sapiguem també concretar en la nostra acció aquesta manera d’actuar. Església és sinònim de Sínode, de caminar junts en comunitat. Analitzem i preguntem-nos si la nostra diòcesi ho fa així i si podem afegir noves iniciatives a aquesta proposta.
 
La reflexió sobre la catequesi no vol ser només recurrent com un tema essencial en la nostra acció pastoral. Ja ho hem sentit altres vegades. Es quelcom més, és una nova crida a la preocupació per transmetre la fe en aquest moment de dificultat. Promoveu la responsabilitat dels catequistes a cada parròquia, feu-vos presents en les sessions de catequesi i acompanyeu els laics en aquesta activitat fonamental. Que no se sentin
mai sols. Animeu els pares, coneixeu les famílies, estudieu i apliqueu el Directori per a la Catequesi.
 
4.- Es una exigència tornar la confiança, l’alegria de la fe i l’esperança a l’interior de totes les comunitats cristianes (parroquials, religioses i moviments apostòlics) en aquests moments tan difícils. En aquesta mateixa línia vull deixar constància de les moltes iniciatives i projectes positius que heu emprès al llarg dels anys a la nostra diòcesi. Ara insisteixo en la recerca de la purificació de les motivacions de la nostra responsabilitat, per això faig una crida a les pròpies conviccions basades en el goig de la fe i del ministeri; no volem actuar per meres aparences, per “quedar bé”, o amb la permanent tristor en el rostre.
 
Busquem la major exigència pastoral. Recordeu els consells de sant Pau a les primeres comunitats. No va abandonar mai, va encoratjar sempre al seguiment i a l’encontre amb Crist, no es va cansar mai de predicar.
 
5.- Es una tasca gratificant i servicial col·laborar amb les peticions pastorals i administratives del bisbat. En primer lloc, responent a les indicacions elaborades en l’actual PLA DIOCESÀ DE PASTORAL, perquè continuarem junts en la reflexió i en les diferents propostes que millorin la nostra atenció a la comunitat cristiana. Ajuda al servei i tracta de formar en criteris comuns d’actuació. En segon lloc, i a un altre nivell d’importància, procureu complimentar les dades que la Cúria us demana. Us recordo una cosa molt puntual per a aquest curs: en aquest moment treballem preparant l’informe de la diòcesi per a la propera Visita ad limina Apostolorum, fixada per la Santa Seu per al mes de gener de 2022.
 
6.- Amb la vostra col·laboració mantindrem el Fons de Solidaritat COVID-19, creat el curs passat i que va suscitar molts elogis en tots el àmbits de la nostra societat. La suma total es va fer arribar a la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Social i Caritativa que ho van aprofitar per a potenciar la seva ingent i permanent activitat. Amb una aportació inicial del bisbat, s’hi afegiran els donatius que lliurement arribin i amb una duració de tot el curs que ara comença.
 
7.- Us recordo les dates significatives dels esdeveniments diocesans als quals quedeu convidats. Us demano que feu extensiva la invitació a la resta de la comunitat:
 
- 30 de setembre (per la tarda), Festa de l’enviament, en la catedral.
- 17 d’octubre (per la tarda), Obertura del Sínode dels Bisbes (nivell diocesà) en la catedral.
- 12 d’abril, Dimarts Sant (per la tarda) Missa Crismal.
- 28 de maig, Assemblea diocesana en la Casa de l’Església.
 
No dubteu mai del meu agraïment pel vostre servei. Ho faig en nom de tota la diòcesi. Alguns porteu molts anys de dedicació que només el Senyor sabrà recompensar. Des de la vostra llunyana ordenació o consagració heu posat la il·lusió evangelitzadora en primer lloc. Continueu així i que la força de Jesucrist augmenti el vostre entusiasme. En aquests moments dramàtics de la nostra societat el que més importa és la unió i la confiança en el Senyor. Només amb aquesta actitud podrem participar i transmetre l’esperança que neix de la Resurrecció. Concreteu-ho i enfortiu els vostres moments de pregària, celebreu els sagraments amb la major dignitat possible, practiqueu la caritat de manera constant. Units en la pregària
 
El vostre bisbe Salvador.