Germanes de la Congregació “Marta i Maria” van anunciar ahir, 29 de juliol, l’aprovació pontifícia d’aquesta ordre religiosa. Així es com va començar la missa a la Casa Sacerdotal que fou presidida pel bisbe Salvador i concelebrada per desenes de preveres de la diòcesi.

També es van voler fer presents en aquesta eucaristia germanes de la mateixa congregació que estaven de visita, religioses d’altres ordres,  treballadors de la casa i altres laics. El bisbe en la seva homilia va afirmar que “aquest és un dia significatiu per a les germanes de la congregació “Marta i Maria” ja que l’Església les ha reconegut en un dia ja festiu per a elles”. També va voler destacar tres característiques de les germanes d’aquesta congregació: l’adoració del Senyor com a centre de la vida, el servei als altres i la confessió de la fe. Així el nostre prelat va dir “avui és un bon dia per agrair el servei que ens presten i demanem a Déu que ens ajudi a servir als altres” i va afegir també “si no sabem servir als germans el servei a Crist serà buit”.

Abans d’acabar l’eucaristia Mn. Gerard Soler, va ser l’encarregat de llegir la carta que la fundadora de la congregació va enviar fa uns dies al bisbe Salvador per anunciar-li aquest reconeixement. “Li comuniquem que el Sant Pare ens ha reconegut públicament com a filles de ser mans de Marta i cor de Maria” deia la carta, que acabava dient “la qual cosa significa un honor i responsabilitat”. També va llegir la resposta del bisbe Salvador a la carta de la fundadora assegurant que “el reconeixement permet que tota l’Església es beneficiï del carisma de la fundadora. Donem gracies dels seus serveis a diferents parts del món i en especial a Lleida”.

La Congregació Apostòlica Marta i Maria va ser fundada el 1979 a Guatemala, per Mons. Miguel Ángel García Aráuz, bisbe de Jalapa, i per la mare Ángela Eugenia Silva Sánchez, i van obrir la seva primera casa a Espanya el 1990, concretament a Tenerife. Actualment, les més de 900 germanes de la con­gre­ga­ció estan re­par­ti­des por dotze països d’Amè­ri­ca, Eu­ro­pa i Àfri­ca. A Espanya gestionen una trentena de cases i Lleida, on presten servei des de 2015, és el primer lloc de Catalunya on es van establir.