Naturalesa
Institut laïcal de Vida Consagrada
Equip
Serveis
Serveis Pastorals
Atenció del Col·legi «Maristes-Montserrat», de Lleida
Atenció del Centre Obert «Pas a pas», de Lleida
Contacte
Telèfon: 
973 260 707
Adreça postal: 

Grup Mariola, Bloc i, Escala 7, 2n-4ª 25003 LLEIDA