Naturalesa
Institut de Vida Consagrada
Equip
Superiora de la Comunitat
Altres serveis
Servei religiós
Serveis
Serveis Pastorals
Servei pastoral: 
Atenció del Col·legi Sagrada Família, de Lleida
Contacte
Telèfon: 
973 233 216
Adreça postal: 

C/ Igualada, nº7, 4t-1ª 25007 LLEIDA