Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
27/04/2014

15ª jornada de Pastoral Peninteciària a Lleida. amb la col-laboració de l'obra Mercedària. 3 de maig a la Parroquia de la Mercè.
Convidats el Pare Millan i el Pare Pina, Mercedaris.

15 jornada de Pastoral Penitenciaria en Lleida, con la colaboración de la obra Mercedaria. 3 de mayo en la Parroquia de la Merce.
Invitados el Padre Millan y el Padre Pina, Mercedarios.

Fitxer audio: