Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
24/05/2015

Avui parlem amb Mossèn Francesc Xavier Jauset Ecònom Diocesà del Bisbat de Lleida, per parlar de la declaració de Renda i la opció de col-laborar amb l'Església i la xarxa caritativa i social pel seu manteniment, marcan una X a les dues caselles que donen aquesta opció.

 

Hoy hablamos con Mossèn Francesc Xavier Jauset Economo Diocesano del Obispado de Lleida, para hablar de la declaración de renta y la opción de colaborar con la Iglesia i la red caritativa y social para su mantenimiento, marcando una X en las dos casillas que dan esta opcion.

Fitxer audio: