Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
20/09/2015

Entrevista amb el nou Bisbe de Lleida Salvador Giménez, amb motiu de la seva presa de posesió de la Catedra a la Diòcesis de Lleida Lleida.

Entrevista con el nuevo Obispo de Lleida Salvador Giménez Valls con motivo de la toma de posesión de la Catedra de la Diocesis de Lleida.

Fitxer audio: