Producció
Cadena COPE Lleida
Data publicació: 
15/04/2012

El diumenge dia 15 d'abril, despres de la Glossa del nostre Bisbe, que es habitual cada diumenge,Van ser convidades les components del Apostolat de la Divina Misericordia amb la seva presidenta Marta Figuera, el motiu de la cel-lebració, el segon diumenge de Pasqua, de la festa de la Divina Misericordia.

Fitxer audio: