Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
09/03/2014

Entrevista amb el Vice postulador de la causa de canonització del Beat Francesc Castelló i Aleu, amb motiu del XIII aniversari de la seva Beatificació.

Entrevista con el Vice postulador de la causa de canonizacion del Beato Francisco Castelló Aleu, con motivo del XIII aniversario de su Beatificación.

Fitxer audio: