Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
03/05/2015

En aquest espai avui parlem amb la Sra Mercè Farré i la seva filla Agustina, ens parlen d'un compte que el seu fill i germà, ja traspassat, va dedicar a la seva mare Mercè, la historia d'un canari, que hores d'ara s'està traduint a diverses llengües.

 

En este espacio hablamos hoy con la Sra Mercedes Farré i su hija Agustina, nos hablan de un cuento que su hijo i hermano, ya fallecido, dedicó a su madre Mercedes, es la historia de un canario, que actualmente se està traduciendo a diversos idiomas.

 

 

 

 

 

Fitxer audio: