Producció
Data publicació: 
03/01/2017

Celebració eucarística a la catedral amb el nunci Lajos Kada, diversos cardenals, bisbes i preveres i fidels

Any document: 
1999

Inauguració del Pontificat de Mons. Ciuraneta (19-XII-99)