El programa de Bat a Bat entrevista al Bisbe Joan Piris, i a Paco Campo i Montserrat Canals,aquests darrers membres de l'Equip Executiu del projecte Habitatges socials de l'antic Seminari de Lleida.

Entrevista explicant el projecte Habitatges socials de l'antic Seminari.