Producció
Data publicació: 
05/04/2012

Entrevista resumida a la missionera Càrol García amb motiu del seu compromís missioner al mes de febrer del 2012

ENTREVISTA A CÀROL GARCÍA (versió resumida)