Producció
Data publicació: 
26/02/2014

El Bisbe Joan Piris fa Una Conferència en la sala noble del Bisbat a alumnes de quart curs d'educació infantil.

Entrevista a alumnes de 4art curs d'educació infantil 26.02.2014