Producció
Data publicació: 
03/01/2017

Eucaristia al col·legi Episcopal, presidida pel bisbe Ramon Malla i concelebrada pels preveres homenatjats i altres mossens de la Diòcesi.

Any document: 
1998

Noces presbiterals d´argent 1998