Producció
Data publicació: 
17/01/2017

El bisbe Ramon Malla inugura el CECAS a Lleida per ajudar a les persones amb problemes de toxicomanies. Assisteixen la direcora i el delegat de Càtrtas, i diverses autoritats.

Any document: 
1997

1997.Inauguració del Centre Català de Solidaritat (CECAS) a Lleida