Producció
Data publicació: 
17/01/2017

Fa una xerrada Mn Vicenç Alfonso, capellà de l´hospital Arnau de Vilanova, presideixen la taula, amb ell, Mn Llanas i el Dr Viñas.

Any document: 
1995

Trobada de Pastoral de la Salut-1995