El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, ha nomenat els primers cinc animadors de comunitat de la Diòcesi de Lleida formats a l’Institut Superior de Ciències Religioses (IREL) i els ha destinat a diferents parròquies, perquè cooperin i treballin en comú amb els preveres, responsabilitzant-se dels àmbits i activitats pels quals han estat formats durant els dos darrers anys.

Els Animadors de Comunitat  estan autoritzats a realitzar celebracions de la Paraula, a la distribució de la comunió a les esglésies i als malalts, a assumir la coordinació de grups de joves, catequesi, etcètera, a l’exposició del Santíssim (sense donar la benedicció), a dirigir les oracions litúrgiques i a administrar el baptisme, si no pogués el prevere. Aquests animadors no estan autoritzats a consagrar, confessar ni administrar el sagrament de la unció de malalts.

En data 26 de juliol, el bisbe Joan ha signat els nomenaments de Juan de Ávila Busquets Baró i Francesc X. Domènech Jornet animadors de comunitat a la unitat pastoral que formen les parròquies d’Aitona, Soses, Seròs i la Granja d’Escarp.

També ha nomenat a Cèsar Minguella Barallat i Josep Maria Escorihuela Pujol a la unitat pastoral formada per les parròquies de Torrefarrera, Rosselló i Alpicat, perquè formin equip amb el rector Mn. Víctor Manuel Espinosa.

El cinquè nomenament del bisbe Joan com animadora de comunitat correspon a Assumpció Solà Pijoan, que formarà equip amb el rector de la parròquia de Sant Pau de Lleida, Mn. Antoni Agelet.

Aquests nomenaments són històrics, ja que fins ara hi ha via un únic animador de comunitat de la diòcesi de Lleida, Isidre Charles.

La figura de l’animador de comunitat ve motivada en part per la manca de preveres per atendre els diferents serveis de les parròquies, però alhora és una recuperació de la importància dels ministeris(serveis) laicals, responsabilitat que tenim els cristians adults, per respondre a les necessitats pastorals i socials.  (“Estem cridats a transmetre la fe”); per les demandes del Concili Vaticà II (“Els laics són part activa de l’Església”); per les invitacions del nostre bisbe Joan (“És una tasca necessària, urgent i delicada”), i pel mandat del Papa Francesc, que en la seva exhortació apostòlica Evangelii Gaudium anima els laics a ser valents i recuperar objectius (“Convido tothom a ser valent i creatiu en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l’estil i els mètodes evangelitzadors de les mateixes comunitats”).

La formació d’animadors de comunitatl ha estat una de les prioritats del bisbe Joan al llarg del seu episcopat. “Es tracta d’acompanyar persones amb una certa vocació i vinculació eclesial, ajudant-los a créixer en la vitalitat de la seva fe, a descobrir els talents que han rebut de Déu i a trobar ocasions de posar-los al servei dels germans, en una Església cada vegada més ministerial i corresponsable”, va dir el seu dia al referir-se a la formació d’aquests animadors a l’IREL.