Per quart any consecutiu, l’Àrea d’Evangelització Gaudium et Spes ha celebrat la seva jornada diocesana anual, aquesta vegada amb el tema El meu compromís en una Església en minoria.

Ha tingut lloc a la Casa de l’Església-Acadèmia Mariana, durant el matí del dissabte 21 de febrer. I han participat un bon nombre de persones procedents de delegacions diocesanes, moviments apostòlics i parròquies, tots ells vinculats d’alguna manera a l’evangelització.

Els objectius de la jornada, segons ha recordat la Mònica Cabezuelo, cap d’aquesta àrea, són la convivència, la formació, la participació, formar comunitat i viure en comunió amb tots els cristians d’arreu del món: els propers i els de més lluny, especialment els qui viuen la seva fe en mig de grans dificultats.

La primera intervenció ha estat a càrrec del professor Salvador Escudé, qui ha senyalat el pecat d’omissió com a dificultat de l’església actual en l’evangelització. Ha animat tothom a acceptar la lectura humana del Crist i la secularització del món, és a dir, a no tenir por de la societat, doncs, des de diferents àmbits es defensen valors cristians i denuncien les injustícies. Ha plantejat també alguns reptes, com per exemple, treballar en equip i  prendre decisions col·legiades. L’Església ha guanyat credibilitat en la part social, però li manca credibilitat en altres temes: la família, la sexualitat, la dona... Una ponència enriquidora.

La segona intervenció, després d’un petit descans, ha estat a càrrec de Mn. Carles Sanmartín, delegat diocesà de Pastoral Caritativa i Social, que ha reflexionat sobre un dels objectius pastorals diocesans per aquest curs “Alimentar junts l’alegria de la fe”. Per aconseguir-ho parteix d’actituds, convicció, mètode i accions per arribar a concrecions. Entre aquestes està el projecte de les Llars del Seminari, ja en la seva darrera fase, i una altra de nova: fer que la Casa de l’Església de Lleida esdevingui casa de tothom. Això ha tingut ressò en els participants, doncs, en el diàleg posterior s’ha concretat en un slogam: La Casa de l’Església, la llar de tothom. I més tard, la Sra. Tessa Corbella, delegada diocesana de Família i Vida, en la seva intervenció ha proposat activitats concretes per fer-lo realitat.

Tot seguit, el bisbe Joan, després d’agrair la participació de tots, ens ha convidat a reflexionar sobre la nostra situació a l’Església. Si som residu, allò que sobra i no fa profit, o resta, com la resta d’Israel, que són els que queden i donen nova vida. També ens ha engrescat a ser “llum del món”, “sal de la terra”, i a anar al fons de la qüestió per donar solució als problemes, sabent que tenim la garantia de l’Esperit. Ha posat l’accent en creure més i millor en la força de la Paraula i en sembrar sense cansar-nos.

En darrer lloc, Mònica Cabezuelo ha fet referència al procés que està travessant l’àrea. Un temps de discerniment per veure quin ha de ser el projecte que mogui a l’àrea per tal de posar-se al servei de les necessitats de la nostra diòcesi. Actualment van sorgint petites iniciatives entre les entitats de l’àrea, encaminades a la preparació de persones en la formació d’espais de fe. Així ho van compartir l’Emili i la Tessa, delegats diocesans de Família i vida, com a exemple del dinamisme de l’àrea.

Finalitzant les aportacions, el Joan Carles Nicuesa, delegat diocesà d’Apostolat Seglar, informà del Congrés català que actualment s’està dinamitzant i que tindrà lloc a Poblet el dia 3 d’octubre; un congrés organitzat per l’entitat Laicat XXI www.laicatxxi.cat.

La jornada ha finalitzat amb una pregària basada en la paràbola del gra de mostassa; posant en mans de Déu el nostre servei i sentint-nos acollits per la Bona Mare.

Conxita López Torres

Més fotos, en aquest enllaç.