Varios
Lloc de naixement: 
Ulldemolins (Tarragona)
Anys naixement-defunció: 
De 1926 hasta 2017
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
23/10/2017
Festa litúrgica: 

Mn. Mateu Freixes Borrull murió el 23 de octubre de 2017 a la edad de 91 años. Las exequias se celebrararon el 25 de octubre a las 16.00 horas a la Santa Iglesia Catedral de Lleida.

Encomendémosle nuestras oraciones. Que descanse en la Paz del Señor.