Càritas Espanyola ha alertado que s'està venent, sense autorització, la "Nova Bíblia del Papa Francesc" al·legant que els beneficis són per a aquesta entitat caritativa de l'Església.

El secretari general d'aquesta entitat, Sebastián Mora, he enviat una circular interna informant que "Càritas Espanyola no té res a veure amb aquest fet; per la nostra part, estem estudiant la possibilitat d'emprendre algun tipus d'acció legal per l'ús no autoritzat del nostre nom i el nostre logo. Informar-vos, també, que la Biblioteca d'Autors Cristians està iniciant accions legals per l'ús no autoritzat de drets d'autor.

La mateixa circular assegura que "el procediment que s'està seguint per a la venda d'aquesta Bíblia es oferir-la per telèfon, assegurant que el benefici de la venda és per a Càritas. Tot i que no només estan trucant de forma preferencial a parròquies, sacerdots i residències de religioses. Us preguem que li doneu la màxima difusió".