Mn. Juan Carlos Mandje Bote, nombrado rector de las parroquias de San Juan Bautista de Benavent de Segrià i San Sebastián de Vilanova de Segrià.