Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Comunitat: 
Serveis
Rector de
Rector de
Canonge de l'
Consiliari de l'
Capellà
Encarregat de l'atenció pastoral del col·legi Mirasan, de Lleida