Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Serveis
Capellà de l'Hospital Universitari "Arnau de Vilanova" i de la Clínica Bellavista, de Lleida
Canonge de l'
Contacte