Diversos
Lloc de naixement: 
Algerri (Lleida)
Anys naixement-defunció: 
1923 a 2018
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
22/09/2018

El passat dissabte 22 de setembre va morir Mn. Ramiro Viola González. La missa exequial, presidida pel Bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va tindre lloc l'endemà, 23 de setembre, a les 17.30 hores a la Santa Església Catedral de Lleida. 

Mn. Ramiro Viola González, fill de Pere i Maria, va néixer a Algerri (Lleida) el 2 de desembre de 1923. Desprès de fer el servei militar, va ingressar al Seminari Conciliar de Lleida al 1946 per fer els estudis eclesiàstics.

Ordenat sacerdot el 31 de maig de 1952 en el Congrés Eucarístic de Barcelona va ser nomenat coadjutor de la Parròquia de Sant Pere-Catedral de Lleida l’1 de juliol de 1952, parròquia a la qual va servir posteriorment, com adscrit. També en aquests anys donà classes al Seminari.

Llicenciat en història, va ser fundador del Col·legi Episcopal de Lleida l’any 1958 i primer director fins al 1965, desenvolupant després tasques directives i professor fins la seva jubilació.

Durant la seva vida pastoral va ser, entre d’altres càrrecs,

. Arxiver del Bisbat de Lleida fins l’any 2002 ;

. Assistent Eclesiàstic de la Congregació de la Puríssima Sang de Lleida,
i Capellà de la Clínica Perpetuo Socorro durant més de 30 anys.

Va formar part del “Círculo de investigadores históricos” creat en l’església  espanyola de Santiago i Montserrat de Roma durant el mes de juliol de 1970, a proposta del seu rector, motiu pel qual es passava molts mesos d’estiu investigant en l’arxiu del Vaticà

Fruit de la seva tasca investigadora va escriure multitud d’articles. També és autor de molts llibres, destacant entre altres: 'El martirio de una Iglesia', sobre els màrtirs de la persecució religiosa del 36 al 39. Essent aquest llibre font de les més valuoses i complertes aportacions dins el procés de beatificació dels mateixos. També va escriure el llibre 'Una Església en tensió. Lleida S.XIX' sobre la vida de Santa Teresa Jornet i el Beat Francesc Castelló i Aleu i el titulat 'Historia de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresiana'. 

En record de Mn. Ramiro Viola, del periodista i historiador Jordi Curcó.