Diversos
Lloc de naixement: 
Vic (Barcelona)
Anys naixement-defunció: 
1907 a 1936
Martir / Beat / Sant

P. Joan de Jesús 

Joan Vilaregut Farré va néixer a Vic el 19 d’agost de 1907. Era fill de Joan Vilaregut Bover i d’Antònia Farré Rovira. Rebé el sagrament del baptisme a la catedral el 20 d’agost de 1907, i el de la confirmació el 1908. Va fer la seva primera comunió el 14 d’abril de 1918.

La seva ciutat natal comptava amb convents de frares i monges carmelites de l’antiga observança, i un de religioses carmelites descalces. La coneixença de la família Palmerola, que tenia dos fills aspirants a religiosos al Seminari Carmelità de Palafrugell, i la d’un religiós orador que predicava constantment a la parròquia del Carme, el P. Josep de Sant Joan de la Creu, ajudaren a despertar la vocació carmelitana de Joan, que el 2 d’octubre de 1918, als 11 anys, ingressà en el Seminari Carmelità de Palafrugell. Quatre anys després, el 1922, començava el seu noviciat a Tarragona.

Va fer la seva professió religiosa el 9 de setembre de 1923, i immediatament després va començar els tres anys de Filosofia a Badalona. El 1926 començà els estudis de Teologia, que finalitzà quatre anys després. Va rebre l’ordenació sacerdotal el 14 de juny de 1930, i al dia següent va cantar la seva primera missa en l’església de la Mare de Déu del Remei dels franciscans de Vic. La seva primera conventualitat com a prevere va ser el santuari de Santa Teresa del Nen Jesús, a Lleida, on s’ocupà de la catequesi dels infants i de l’administració i redacció de la revista Lluvia de Rosas.

El juliol de 1936, quan va començar la persecució religiosa, el P. Joan de Jesús i el G. Bartomeu de la Passió es trobaven a Lleida. Els primers dies s’amagaren a les hortes properes al convent assistits per alguns amics i valedors. Després d’haver cercat un recer per al Santíssim i comunicat el seu amagatall, decidiren buscar un refugi més segur, i s’encaminaren cap el veí poble d’Alcarràs. Molt poc després d’haver començat el camí es trobaren amb una partida armada, que els demanà que s’identifiquessin, i al confessar que eren els frares de Santa Teresina, els van disparar immediatament. Era el 25 de juliol de 1936.