Prevere
Martir / Beat / Sant

 Nat a Fraga el 1877, de família pagesa, escoltà la crida vocacional i la seguí ingressant al Seminari de Lleida on cursà tots els estudis fins ésser ordenat sacerdot el 1904. Després d’atendre diverses destinacions parroquials, el 1920 fou nomenat rector de la parròquia de Sunyer, si bé passats uns anys i ja vell i malaltís, tornà a Fraga en ser-li adjudicat un benefici parroquial. És on es trobava el juliol de 1936.

Fou, la seva, una de les primeres detencions tot just iniciada la persecució religiosa. Detingut amb altres sacerdots i laics compromesos pel Comitè local de Fraga el 21 de juliol, fou portat a la presó de la localitat. Hi romangué 72 hores. El dia 24 el tragueren de la presó i conduïren al cementiri. Durant el camí li proposaren alliberar-lo si renunciava a la fe, a la qual cosa contestà amb visques a Crist Rei i a la Verge del Pilar. Tot seguit fou objecte de nombrosos maltractaments fins que, en arribar a la fossa, l’afusellaren cremant després el seu cadàver. Germà gran del també capellà Mn. Miguel, aquest morí igualment màrtir el 20 d’agost a Lleida.