Prevere
Martir / Beat / Sant

La mort d’aquest sacerdot l’hem d’associar amb la de Mn. Ruano pel fet que els dos vivien en domicilis propers i junts reberen la mort.

Es formà un gran avalot quan els milicians anaren a agafar Mn. Ruano. En sentir aquell soroll, Mn. Vila, tement que també l’anaven a buscar, saltà a la teulada amb la mala sort que s’esfondrà i caigué allí on eren els milicians. Va ser denunciat com a sacerdot i maltractat en lloc d’auxiliar-lo.

Junts els dos mossens foren obligats a baixar al carrer St. Antoni on vivien i, quan eren al brancal de la porta, descarregaren les armes contra ells. Era el 24 de juliol de 1936.

Mn. Vila havia nascut a St. Julià de Ceuró (bisbat de Solsona) l’any 1876, estudià al seminari d’aquell bisbat i rebé el sacerdoci l’any 1901. Durant dos anys fou vicari del Palau d’Anglessola fins arribar a Lleida per a prendre possessió d’un benefici laical a la nostra Catedral.