Prevere
Martir / Beat / Sant

 Nat a la Pobla de la Granadella, avui Bellaguarda, el 26 d’abril de 1902, cursà els estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida i fou ordenat sacerdot el 6 de juny de 1925.

Nomenat vicari de Seròs ho fou fins el 1934 que assumí la rectoria de Montoliu de Lleida i es traslladà a aquesta localitat. Actiu, compaginava el dinamisme de la seva joventut amb una profunda espiritualitat.

El juliol de 1936 fou detingut ja el dia 21 pel Comitè local, fins i tot abans que s’incendiés l’església, i poc després el portaren a Lleida lliurant-lo a la Comissaria d’Ordre Públic. Aquesta l’ingressà a la presó. Hi estigué fins el 20 d’agost. Durant aquest temps destacà per la seva fermesa en la fe, ardent caritat i plena acceptació de la voluntat de Déu.

La vigília del dia esmentat les forces populars es proposaren acabar amb els sacerdots i religiosos que es trobaven a la presó de Lleida i a aquest fi es feren amb un llistat de 72 noms. Llavors, la nit del 19 al 20 d’agost, anaren a la presó amb un fort desplegament de força, els tragueren a tots i afusellaren en el cementiri. Mn. Francesc fou un d’ells.