Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 23 de novembre de 1876. Estudià al Seminari de Lleida completant després la seva formació en el de Tarragona on es llicencià en Sagrada Teologia.

Ordenat sacerdot el 21 de desembre de 1901, fou vicari d’Artesa de Segre, rector de Tragó de Noguera i vicari de Sant Andreu de Lleida des del 1915. El 1930, afectat per una greu lesió pulmonar passà a Barcelona per rebre tractament. Aleshores fou adscrit a la parròquia del Bon Succés atès el seu desig de continuar en tot el possible la tasca pastoral.

El juliol de 1936, trobant-se a Barcelona, exercí des de la clandestinitat el seu ministeri fins que, denunciat i identificat com a sacerdot, fou detingut i portat a la “Rabassada”, on li donaren mort. Passà el 10 de setembre de 1936.