Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Alguaire el 1873 i ordenat sacerdot el 25 de maig de 1907 havia estat vicari d’Àger, rector de Foradada, de Blancafort i de Boix. Fou d’aquí estant que rebé el nomenament de regent d’Andaní, per tal d’ajudar a Mossèn Ramon Odena, ja vell, i suplir les seves mancances en la tasca sacerdotal.

Vivien junts en la casa rectoral i en arribar el juliol de 1936 es negaren a abandonar Andaní. Gaudint d’un bon guanyat prestigi no foren molestats. Però l’1 d’agost arribà a Andaní una camioneta amb milicians de pobles veïns que irromperen en el seu domicili i se’ls emportaren. L’endemà, dia 2, els seus cadàvers foren trobats abandonats en una vorera de la carretera d’Algerri a 2 kms. d’aquesta població, en el lloc conegut com Coll de la Parra. Havien estat morts a trets. Junt als seus cossos aparegué també el de mossèn Martín, rector d’Alfarràs.