Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Ascó l’1 de gener de 1906, féu els estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida fins ésser ordenat sacerdot el 9 de juny de 1929.

S’inicià en la tasca pastoral com a vicari de Fraga, des d’on passà el 1933 a la Pobla de la Granadella com a rector. Hi féu curta estada; poc més d’un any. El 1934 fou nomenat rector de Torrebesses. Molt pietós, actiu i emprenedor, gaudia de moltes simpaties i general estima.

El juliol de 1936 el Comitè local li respectà la vida després que ell es negués a abandonar Torrebesses. Objecte de nombroses humiliacions, aquesta situació es mantingué fins a mig agost. El dia 14 d’aquest mes, el Comitè de la localitat decidí detenir-lo i portar-lo a Lleida per a que resolguessin. Un cop a Lleida se l’empresonà. Fou per pocs dies. El 20 d’agost fou tret de la presó amb altres clergues, portat al cementiri de Lleida i afusellat.