Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Sahún (Osca) el 29 de gener de 1873. Estudià en el Seminari de Barbastre i fou ordenat sacerdot el 12 de juny de 1897.

Durant vint-i-cinc anys dugué a terme la seva tasca pastoral en el bisbat d’origen. El 1932 s’incardinà a la diòcesi de Lleida en atorgar-se-li un benefici a la parròquia de Sant Joan.

El juliol de 1936 es trobava a Barcelona de visita al seu germà gran, Daniel, també sacerdot, que exercia les seves tasques pastorals en aquesta diòcesi. Foren morts el dia 28 de juliol. En aquesta data el seu cadàver i el del seu germà foren portats a l’Hospital Clínic de Barcelona. No es coneixen les circumstàncies de la seva mort.