Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a la Granadella el 19 de setembre de 1878, escoltà la crida del Senyor i la seguí ingressant al Seminari de Lleida on cursà els estudis eclesiàstics.

Ordenat sacerdot el 17 de juny de 1905, sempre tingué cura d’ànimes a la parròquia de la Granadella de la que primer fou vicari i després, el 1928, nomenat beneficiat.

No obstant, el juliol de 1936 no es trobava a la Granadella sinó al balneari de les Viles del Turbó, passant uns dies de descans. Aquí coincidí amb altres tres sacerdots i sentint-se insegurs quan esclatà la persecució religiosa, decidiren tots quatre deixar temporalment el balneari i anar a refugiar-se en un amagatall del proper bosc d’Egea. Però foren descoberts i denunciats al Comitè de Graus. Aleshores un nombrós grup de milicians d’aquesta població anà a buscar-los. Un cop detinguts foren objecte de tota mena de maltractaments fins que, a la fi, els mataren. Abans foren obligats a cavar la seva pròpia fossa. Passà el 27 de juliol.