Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a la Tallada, a la Segarra, el 14 d’abril de 1871 es graduà en Sagrada Teologia al Seminari de Tarragona.

Ordenat sacerdot el 19 de setembre de 1896 fou nomenat professor del Seminari de Lleida el 1903. Més endavant, el 1915 anà de vicari a Sant Andreu, essent nomenat, el 1919, rector d’aquesta parròquia. Intel·ligent, molt pietós, amb zel apostòlic i gran devot de la Verge Maria, inspirava confiança i es feia estimar.

El 23 de juliol de 1936 un grup de milicians es presentà en el seu domicili del carrer Sant Antoni i havent confessat amb valentia davant d’ells la seva condició de sacerdot, se l’emportaren dient que havien de conduir-lo a la presó. Abans de sortir, Mn. Cosme entrà en la seva habitació i s’acomiadà de la imatge de la Verge que hi tenia, tot assumint el martiri. En tornar amb els milicians manifestà que estava ja preparat i els donà el seu rellotge. Del carrer de Sant Antoni anaren fins al carrer Major i després de recórrer uns 200 metres, el mataren d’un tret en plena via pública. També el mateix dia detingueren en la mateixa casa Mn. Enric Llop.