Laic / Laica
Martir / Beat / Sant

Vivia al carrer La Palma, 18, de Lleida. De professió, farmacèutic. Afiliat a la Lliga Catòlica. Nasqué l’any 1873. Tenia, doncs, 63 anys quan va morir. Fou així de senzill.

Un bon dia, estant a la farmàcia, se li presenta fugint dels milicians un mossèn, beneficiat de la Catedral. Josep l’acull i l’amaga a l’interior. Poc després arriben els milicians, ho regiren tot i troben el mossèn. Això és suficient perquè detinguin el mossèn, el farmacèutic i un dependent.

Els porten –diuen– en direcció a la Diputació. No hi van arribar. Des d’un balcó de la “Banqueta” els afusellaren tots tres en ple carrer. Davant de la casa Balius.

Era el 21 de juliol de 1936. Van ser enterrats al cementiri de Lleida.