Diversos
Lloc de naixement: 
El Poal (Lleida)
Anys naixement-defunció: 
1928 a 2013
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
06/09/2013

El dia 6 de setembre, ha mort  Mn. Facund Salvia Torné, prevere de la Diòcesi d'Urgell i resident a la Casa Sacerdotal de Lleida durant els darrers anys. 

La missa exequial es celebrarà el dissabte dia 7 de setembre, a l'església parroquial del Poal, diòcesi d'Urgell.

Així mateix, el divendres dia 13 de setembre, a la Casa Sacerdotal de Lleida, es celebrà una eucaristia en acció de gràcies per la vida de Mn. Salvia i pregant pel seu repòs etern.