Diversos
Lloc de naixement: 
Bell-lloc
Anys naixement-defunció: 
1929 a 2008
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
16/09/2008

El 16 de setembre d’aquest 2008 morí a Cali, Colòmbia, Mn. Joan Salvadó Gomà, confortat amb els sants sagraments de l’Església. Nascut a Bell-lloc el 13 de gener de 1929 havia estat ordenat sacerdot a Lleida el 23 de juny de 1957. 

A Lleida exercí el ministeri a la parròquia de Santa Maria Magdalena, vicari, i després passà de rector a la parròquia de Sant Josep Obrer, dels Magraners (Lleida) d’on marxà cap a Cali, Colòmbia l’any 1965 per unir-se a l'equip de capellans de Lleida que hi eren des de l’any 1961 (Mn Sebastià Aldomà, Mn. Ramon Abella i Mn. Manel Coll) als que havien seguit Mn. Antoni Jové, Mn. Rufino Farràs, Mn. Bonaventura Pelegrí i Mn. Amadeu Carrera). Amb Mn, Salvadó viatjava també Mn. Joan Boldú. Més tard, s'agregà al grup Mn. Joan Miquel Martínez Figuerola.

Mn. Joan Salvadó a Cali ha estat sempre treballant en la pastoral parroquial fent-se estimar de tots, i estant de preferència al costat dels pobres. 

Pel seu servei a la diòcesi de Lleida i testimoni missioner a Cali, diem gràcies a Mn. Joan Salvadó Gomà i preguem perquè Déu li premiï el seu servei a l’Església amb el goig de la vida eterna, amb la Mare de Déu i els sants. 

Al barri de Magranes de Lleida, hi té dedicat un carrer.

Mn. Jaume Montaña