Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Sudanell el 25 de juny de 1873.

Cursà els estudis eclesiàstics en el Seminari de Lleida i fou ordenat sacerdot el 5 de juny de 1903. Tot seguit tingué cura d’ànimes de Viuet, pertanyent al municipi de Llesp, on hi restà més de 30 anys. No conegué cap altra destinació.

No obstant això, el juliol de 1936 es trobava a Barcelona. El bisbat li havia autoritzat el seu canvi de residència atesa la seva malmesa salut i per a que pogués rebre l’atenció mèdica que necessitava. En esclatar la persecució religiosa, no fou molestat. S’ignorava la seva presència, la qual cosa li permeté continuar amb la seva tasca ministerial des de la clandestinitat. Fou així fins a les darreries d’octubre. Llavors fou denunciat i detingut per un grup de milicians anarquistes que el conduïren a la tristament famosa txeca de Sant Elies. No hi estigué gaires dies.

El 7 de novembre de 1936 el seu cadàver aparegué en el cementiri de Montcada.