Prevere
Martir / Beat / Sant

A Lleida, l’any 1883 naixia Mn. Ramon.

Sacerdot des de 1908, després d’estar poc temps com adscrit a la parròquia de St. Llorenç de Lleida, aviat se li concedí un benefici a la parròquia de St. Andreu del carrer Cavallers.

De salut delicada, li havien aconsellat fugir de la calor estiuenca de la capital. És per això que anava a Molnars, poble de la província de Tarragona, on passava l’estiu al Mas d’En Pons.

El juliol de 1936, trobant-se allí es produí l’alçament militar. Les notícies eren alarmants. Amb ell, al mateix lloc, es trobava Mn. Francesc Piñol i decidiren no amagar-se, sinó deixar-ho tot a la voluntat divina. Era el 31 de juliol quan, homes armats, preguntaren pels capellans de Lleida. Ells es presentaren. Amb les mans al cap els van fer sortir de casa i obligaren a retirar-se els familiars. És aleshores que la germana de Mn. Ramon, allí present, els digué: “Feu tot el que vulgueu, però destruir la religió no ho aconseguireu mai”.

Els dos sacerdots van ser assassinats a pocs metres de la casa. Anys a venir, les seves restes foren portades a la Fossa dels Màrtirs de Lleida, on descansen amb els seus companys.