Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat el 19 de novembre de 1889 als Torms, arribà a prevere l’11 de novembre de 1917.

En el seu itinerari ministerial figuren els pobles de Peralta de Alcofea, Juncosa, Torres de Segre amb un benefici, per acabar com a rector d’Albatàrrec, prop de Lleida, on el sorprengueren els fets del juliol de 1936.

Ja de temps abans, l’ambient d’aquell poble era contrari a l’església: intents d’incendiar el Monument de Dijous Sant, negar-se a ajudar al sosteniment del rector en aquells anys en què el govern els havien retirat l’ajut econòmic, lapidació del sacerdot que el va suplir per certs temps, etc.

No pot estranyar que en aquell juliol fos destruït tot el que hi havia dins l’edifici del temple. Alguns bons feligresos avisaren Mn. Anselm perquè fugís, cosa que no pogué fer perquè altres l’espiaven.

Capturat pel Comitè local, fou tancat a la presó de Lleida, de la que sortí el 20 d’agost camí del cementiri amb tants altres sacerdots.