Prevere
Martir / Beat / Sant

 Nat a Lleida el 12 de juny de 1876, ingressà en el Seminari on cursà els estudis eclesiàstics. Ordenat sacerdot el 23 de setembre de 1899, fou la seva una vida lliurada al servei de Déu i els homes.

Intel·ligent, actiu, dinàmic i amb gran capacitat de treball es dedicà a la cura d’ànimes i a la docència. En el primer aspecte presidí l’Arxicofraria de les Filles de Maria i les Conferències de Sant Vicenç de Paül en el si de les quals instituí una cuina i rober al servei dels necessitats. Participà tanmateix en el naixement de l’Acció Catòlica de la que fou Consiliari i instituí els primers centres juvenils parroquials. Com a pedagog exercí la docència en el Seminari, en l’Institut de Segon Ensenyament i en l’Escola Normal de Mestres. És autor de diferents treballs entre els que cal destacar “La piedad en el magisterio” (Lleida 1928), recull de pensaments i propostes sobre la pràctica cristiana.

El juliol de 1936, en esclatar la persecució religiosa, fou detingut i empresonat. Era aleshores beneficiat de sant Pere. El 20 d’agost fou tret de la presó de Lleida, amb altres clergues, portat al cementiri de la ciutat i afusellat.