Laic / Laica
Martir / Beat / Sant

 Neix a Maceda (Orense) el 15 de gener de 1895, i es batejat al dia següent a la parròquia de Sant Pere. Era el primer dels sis fills que tingueren Benito Prieto i Amalia Vidal. Varen rebre una acurada educació cristiana tant en la família com en els diversos col·legis en què varen estudiar. Julio cursà la carrera de Medicina.

De caràcter obert, decidit, de bon humor, sabia sortir airosament de les situacions més complicades.

En esclatar la revolució, Julio va romandre amagat els primers dies a la Clínica del Sr. Batllori; en assabentar-se, però, que havien detingut el seu pare, Benito, abandonà l’amagatall “perquè no volia deixar sol el seu pare en aquest tràngol”; fou vist per alguns i va ingressar a la presó el 27 de juliol de 1936. Era solter i vivia amb el seu pare Benito.

Arribà el dia 25 d’agost. El mateix dia en el qual fou incendiada la Catedral i Santa Clara. Després de l’assalt de la presó per part dels “Aguiluchos”, 21 presoners varen ser assassinats en el “Camp de Mart”; entre aquest Julio de 41 anys. També en el mateix grup hi era el seu pare, Benito.

Fa ser enterrat en la fossa dels màrtirs del cementiri de Lleida.