Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 24 de setembre de 1883, cursà tots els estudis eclesiàstics en el nostre Seminari i fou ordenat el 19 de setembre de 1908.

En un principi tingué cura d’ànimes a Soses, però hi estigué poc temps. Aviat s’establí a Lleida i s’hi quedà per sempre més. Passà el 1919. Llavors fou nomenat capellà encarregat de la sagristia de la Catedral. Més endavant fou també encarregat de la capella del cementiri.

No obstant, el juliol de 1936 no es trobava a Lleida. Estava a la localitat tarragonina de Molnars, passant uns dies de descans. També hi era Mn. Ramon Roca. S’hi quedà en esclatar la persecució religiosa. Es refugià en un mas proper a la població. Hi estigué fins el 31 de juliol. Aquell dia fou descobert i un grup de milicians aparegué en el mas. Li preguntaren si era capellà, i ell contestà de forma afirmativa amb serenor i valentia. Fou la seva pena de mort. El detingueren i se l’emportaren. Un testimoni ho compta així: “Con los brazos en alto le obligaron a caminar delante de ellos, y a unos cuantos metros de distancia de la casa, dispararon sobre él matándole”.