Diversos
Lloc de naixement: 
Binèfar (Huesca)
Anys naixement-defunció: 
1917 a 2014
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
31/08/2014

Ahir, dia 31 d'agost de 2014, va morir Monsenyor Jerónimo Ortiz, Prelat Honorífic de Sa Santedat, a l'edat de 96 anys.

Monsenyor Jerónimo Ortiz Sistach, fill de Jerónimo i Isabel, va néixer a Binèfar, el dia 20 d'octubre de 1917.

Va iniciar els seus estudis eclesiàstics en el Seminari de Lleida el curs 1928-29, interrompent-los en 1936 (a conseqüència de la Guerra Civil) i reprenent-los l'any 1939. Va rebre l'ordenació sacerdotal a Lleida, l'any 1943.

La seva tasca pastoral es va iniciar en Cagigar, Monesma i Treserra de 1943 a 1947. Va continuar a la parròquia de Fayon fins a 1955, combinant la seva labor parroquial amb diversos càrrecs diocesans:

 • Oficial del Secretariat Catequístic Diocesà, entre 1955 i 1969.
 • Consiliari Diocesà de les Joves d'Acció Catòlica, entre 1955 i 1963.
 • Habilitat Diocesà del Clergat, entre 1958 i 1984.
 • Capellà de les religioses Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria, entre 1963 i 1972.
 • Vocal del Consell Diocesà d'Administració, Secretari entre 1964 i 1971.
 • Diputat d'Hisenda del Seminari Conciliar, entre 1964 i 1975.
 • Director de la Casa Sacerdotal, entre 1964 i 1971.
 • Administrador dels Fons Diocesans, entre 1967 i 1979.
 • Col·lector Diocesà de Misses entre 1967 i 1969.
 • Director Diocesà de la Unió Eucarística Reparadora des de 1980 fins a 2001
 • Jutge Prosinodal entre1981 i 1993
 • Membre del Consell Diocesà d'Administració entre1980 i 1985.

Va ser nomenat Beneficiat de la Santa Església Catedral de Lleida, des de març de 1968 fins que va passar a Canonge Honorari Emèrit a l'octubre de 2002.

L'any 2006 va rebre el nomenament de Prelat Honorífic de La seva Santedat.

Va morir diumenge passat 31 d'agost i ja descansa en la pau del Senyor.