Prevere
Martir / Beat / Sant

Mossèn Ramon Odena, nat al Soleràs el 5 de juny de 1865, havia estat ordenat sacerdot el 24 de setembre de 1892.

Nomenat rector d’Andaní el 1904 portava, doncs, 32 anys com a rector de la població. Molt pietós i bondadós gaudia de generals simpaties. Feia poc que trobant-se vell, molt malalt i disminuït en les seves possibilitats físiques, el Bisbe havia nomenat un regent de la parròquia per a que l’ajudés i suplís les seves mancances en la tasca sacerdotal. Fou mossèn Ramon Terrado Roig.

Vivien junts en la casa rectoral i en arribar el juliol de 1936 es negaren a abandonar Andaní. Gaudint d’un bon guanyat prestigi no foren molestats. Però l’1 d’agost arribà a Andaní una camioneta amb milicians de pobles veïns que irromperen en el seu domicili i se’ls emportaren. L’endemà, dia 2, els seus cadàvers foren trobats abandonats en una vorera de la carretera d’Algerri a 2 kms. d’aquesta població, en el lloc conegut com Coll de la Parra. Havien estat morts a trets. Junt als seus cossos aparegué també el de mossèn Martín, rector d’Alfarràs.