Diversos
Lloc de naixement: 
Lleida
Anys naixement-defunció: 
1935 a 2015
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
14/12/2015
Festa litúrgica: 

Mn. Ángel María Moril va néixer a la ciutat de Lleida, el dia 14 de juny de 1935. Va realitzar els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida, de 1947 a 1959, on va ser ordenat prevere, al servei de la nostra Església el 23 de maig de 1959, a la Capella del Seminari Diocesà de Lleida de mans de Mons. Aurelio del Pino Gómez.

Inicià el seu ministeri pastoral a la parròquia Sant Llorenç de Lleida, encarregant-se tot seguit, de les parròquies de Tolva, Litera, Luzás i Vicamp, del 1961 al 1971. Continuà, servint les comunitats de San Esteban de Litera, Azanuy i Alins del Monte, entre els anys 1973 i 1995.

Fou nomenat Arxiprest del Cinca Medio, Delegat de la Zona Pastoral de Litera Cinca i Delegat Episcopal de la Zona d’Aragó, entre els anys 1980 y 1995. Fou nomenat al 1990, per un quinquenni Membre del Col·legi de Consultors i al 1995 Canonge de la Santa Església Catedral de Lleida. Membre, també, de la Fundació “Grau – Ferreri” i finalment a l’any 2008, va ser nomenat Rector de la Parròquia de la Mare de Déu del Roser, de Gimenells.

Mn. Moril va morir el 14 de desembre a Lleida després d’una malaltia, a l'edat de 80 anys. Ara ja descansa en la Pau del Senyor.