Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Àger el 4 de setembre de 1874, fou ordenat sacerdot el 17 de juny de 1905, després d’haver cursat amb brillantor els estudis eclesiàstics en el Seminari de Lleida on destacà –s’escrigué– “por lo mucho que edificaba a sus compañeros y por el aprecio con que le distinguieron sus superiores”.

Tingué cura d’ànimes a Font de Pou com a vicari i a Montclar com a rector. El 1929 se li atorgà un benefici a la parròquia de Sant Joan, establint llavors la seva residència a Lleida.

A les darreries del juliol de 1936, trobant-se en el seu domicili, fou detingut i conduït a la presó on romangué fins la nit del 19 al 20 d’agost. Aquesta nit les forces populars es feren amb 72 sacerdots i religiosos, els conduïren al cementiri i els afusellaren. Mn. Morera fou un d’ells. Fou la seva una mort edificant, acceptant el martiri i fent el camí amb càntics eucarístics i marians i perdonant als seus assassins.