Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Juncosa de les Garrigues el 18 de gener de 1894, mostrà d’infant un caràcter pietós i la seva vocació, que el portà a ingressar al Seminari de Lleida i seguir-hi els estudis eclesiàstics fins l’ordenació sacerdotal que tingué lloc el 22 de setembre de 1917. Estigué primer de vicari a Llardecans; després –el 1928– anà d’ecònom a Montoliu i a la fi passà a residir a Lleida en ser-li adjudicat un benefici a la parròquia de Sant Pere.

El 21 de juliol de 1936 oficià encara, a primera hora, la Sant Missa a la parròquia. Probablement fou l’última Missa que se celebrà a Lleida. En sortir del temple, però, amb el desordre al carrer, ja no pogué anar al seu domicili i es refugià a casa d’una família amiga que vivia molt propera a Sant Pere. Hi estigué vuit dies. Llavors, conscient dels greus perjudicis que podia causar als qui l’acollien, decidí lliurar-se a l’autoritat. Ho féu en la Comissaria d’Ordre Públic.

Portat a la presó de Lleida, romangué clos fins el 25 d’agost. Aquest dia la columna anarquista els “aguiluchos”, arribada a Lleida de pas cap al front d’Aragó, cremà la Catedral i donà mort a vint presos. Mn. Mor fou un d’ells. Els afusellaren a l’inici del Camp de Mart en l’espai que avui és cruïlla d’aquest carrer amb el de Sant Martí.