Diversos
Lloc de naixement: 
Calella de la Costa (Barcelona)
Anys naixement-defunció: 
1831 a 1911
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1875-1889

 Va néixer a Calella de la Costa, província de Barcelona i bisbat de Girona, el 6-VI-1831. Com a familiar del bisbe Florenci Llorente i Montón (1847-1862) va estudiar al Seminari Conciliar de Girona. El 7-VI-1857 rebé a títol patrimonial el sagrament del sacerdoci. 

 Al seminari de Girona va exercir com a professor de llatí, retòrica i filosofia. El 1862 obtingué el doctorat en teologia, a la universitat de València. Per oposició va ser canonge penitencier a les Canàries i l’any 1874 canonge lectoral a Càdis.

 El 23-I-1876 va rebre l’ordenació episcopal a l’església parroquial de Calella de la Costa, dedicada a Santa Maria i a sant Nicolau. Els bisbes consagrants van ser, Joaquim Lluch i Garriga, de Barcelona, Isidre Valls i Pasqual, de Girona i Pere Colomer i Mestre, de Vic. El padrí de la festa fou Francesc Mandri i Dezo.

 Va prendre possessió del bisbat de Lleida, per procurador el 12-II-1876, a les deu del matí. L’entrada oficial al bisbat la va fer el 26 del mateix mes.

 El 27 V 1889 fou preconitzat per arquebisbe de Tarragona, en prengué possessió el 25-X d’aquell mateix any. 

 Va viure la incorporació al bisbat de Lleida de l’arxiprestat “vere nullius”  d’Àger.

 Va morir a Tarragona el 9-X-1911.

 Mn. Ramiro Viola González